ARQUITECTURA - PINTURA
ARKITEKTURA - MARGOLARITZA
ARCHITECTURE - PAINTING


NAIARA IZCUE CHOURRAUT

PRESENTACION

SUBTITULO_PRESENTACION

Naiara Izcue Chourraut

Arquitecta desde 2005 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra (ETSAUN) y colegiada en el COAVN (nº 4742).
He colaborado en diversos Estudios de Arquitectura: Oscar Mongay y Maite Mariezcurrena, Marta Pérez, Patxi Chocarro y María Urmeneta.
Además he impartido la asignatura de Dirección de Proyectos de Decoración en la Escuela de Arte de Corella, en el Ciclo de Grado Superior de Proyectos de Decoración y Dirección de Obras.
A la hora de desarrollar un proyecto, me interesan, sobretodo, la funcionalidad y el diseño. Abogo por la sencillez en la resolución de problemas, lo cual suele traer aparejado un buen resultado estético, así como economía y sostenibilidad.
A la hora de crear un cuadro me gusta plasmar aquello que me conmueve.

2005. urtetik arkitektoa, Nafarroako Unibertsitateko Arkitektura Goi Eskola Teknikoaren bidez, eta COAVNeko kidea (4742 zenbakia).
Arkitektura-estudio desberdinetan kolaboratu dut: Oscar Mongay eta Maite Mariezcurrena, Marta Pérez, Patxi Chocarro eta María Urmeneta.
Horretaz gain, Corellako Arte Eskolan Dekorazio Proiektuen Zuzendaritza arloa irakatsi dut, Dekorazio Proiektuak eta Eraikuntza-lanen Zuzendaritza izeneko Goi Mailako Heziketa Zikloan.
Proiektu bat garatzerakoan, funtzionalitatea eta diseinua interesatzen zaizkit batez ere. Arazoen ebazpenean erraztasunaren aldekoa naiz, zeinek aurrezpena, iraunkortasuna eta emaitza estetiko apartak dakartza.
Margolan bat sortzerakoan, ordea, hunkitzen nauen hura irudikatzea dut gogoko.

Architect since 2005 by the School of Architecture of the University of Navarre and collegiate member of COAVN (No. 4742).
I have worked in several Architecture Firms: Oscar Mongay and Maite Mariezcurrena, Marta Pérez, Patxi Chocarro and María Urmeneta.
In addition, I have tought Decoration Project Management at the School of Art of Corella, within the Higher Technical Certificate in Decoration Projects and Construction Management.
When developing a project, functionality and design are the two aspects that most interest me. I advocate simplicity in problem solving, which usually brings with it economy, sustainability and good aesthetic results.
When creating a painting, I like to express what touches me.

El arte más difícil, es hacer la vida más fácil.
Arterik zailena bizitza errazagoa bihurtzea da.
The most difficult art is to make life easier.

ARQUITECTURA
ARKITEKTURA
ARCHITECTURE

SUBTITULO_ARQUITECTURA

PINTURA
MARGOLARITZA
PAINTING

SUBTITULO_PINTURA

CONTACTO

SUBTITULO_CONTACTO

Naiara Izcue Chourraut Naiara Izcue Chourraut Naiara Izcue Chourraut

Naiara Izcue Chourraut Naiara Izcue Chourraut Naiara Izcue Chourraut

INFO_CONTACTO